توسط استاد وحید حاج علی اکبر
  (چارت درسی لایحه نویسی قضایی)
  (بررسی دعاوی زیر به صورت کاملا کارگاهی)

 
 1. 1)وکیل و موکل   
 2. 2)نماینده حقوقی
 3. 3)دادخواست     
 4. 4)صلاحیت محاکم حقوقی  
 5. 5)تشریفات ارجاع
 6. 6)اقدامات مدیر شعبه 
 7. 7)اوقات رسیدگی
 8. 8)ابلاغ
 9. 9)جلسه اول رسیدگی
 10. 10)تقاضای صدور قرار معاینه محل و قرار تحقیق محلی
 11. 11)حقوق خوانده در جلسات و جریان رسیدگی
 12. 12)تکالیف و حقوق اصحاب در موارد جلسه ی دادرسی
 13. 13)حقوق اشخاص ثالث در جریان دادرسی
 14. 14)نحوه اداره جلسه دادرسی
 15. 15)اجرای احکام مالی
 16. 16)اعاده دادرسی
 17. 17)فرجام خواهی