مشاوره حقوقی (حضوری و غیرحضوری)

موسسه حقوقی اندیشه عدالت گستر

 • مشاوره تخصصی توسط وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران امورقضایی خانواده
 • مرکز پاسخگویی حقوقی عدالت گستر، آماده بررسی مسائل و پرونده های حقوقی بصورت تلفنی است. پاسخگویی تلفنی جهت ارزیابی اولیه رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی  می باشد. بررسی دقیق و کامل یک پرونده مستلزم دریافت وقت مشاوره حقوقی حضوری با وکیل متخصص می باشد
 
 • عنوانهای مشاوره ها
 1. وکیل خانواده :(ارث _مهریه _نفقه _طلاق توافقی _حضانت فرزند )
 2. وکیل کیفری :(روابط نامشروع _کلاهبرداری_خیانت درامانت_جعل_فروش مال غیر)
 3. وکیل ملکی:(خلع ید و تخلیه_فروش ملک مشاع_تخلیه املاک مشاعی_تخلیه املاک مسکونی_الزام به اخذ پایان کار)
 4. انحصاروراثت و ارث


تعریف های کلی از مواردی که موکل لازم است بداند:

تعریف وکیل :

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

 

تعریف وکالت :

 قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: 
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.


وکالت در اصطلاح حقوقی:

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. 
وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

وکالت :

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت :

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)

«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)

مثلاً‌ در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت :

راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:

 1. مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
 2. وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
 3. موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل :

 اینکه وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.

وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌که همه با هم وکالت کنند) یا این‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل :

 1. اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
 2. رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
 3. استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
 4. تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل :

التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.

 • پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
 • پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

 

پایان وکالت :

«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

 1. عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند.
 2.  موت یا جنون وکیل یا موکل.
 3.  موت یاجنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
 4.  علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.

 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات